Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Ze zijn er al eeuwenlang en vormen een bijzonder aandeel in bedrijvig Nederland. Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die al generaties lang in handen zijn van dezelfde familie. Waarom is dat? Waarom wil generatie op generatie het bedrijf van hun ouders overnemen? En wat maakt dat deze bedrijven decennialang succesvol kunnen blijven voortbestaan? In dit blog lees je over de vijf belangrijkste succesfactoren van het familiebedrijf.

1: Betrokkenheid   

Bij een familiebedrijf zijn de aandelen in handen van de familie. De DGA van een bedrijf heeft een andere verantwoordelijkheid dan die van een loondienstdirecteur. Ben je zelf DGA van een familiebedrijf, dan herken je waarschijnlijk de persoonlijke betrokkenheid bij het bedrijf en sta je waarschijnlijk zelfs garant met je persoonlijke vermogen. Stopt of vertrekt de directeur, dan heb je als DGA een grote verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het familiebedrijf. Je wilt het bedrijf immers goed achterlaten aan je familie en zijdelings betrokken blijven. Een loondienstdirecteur heeft veel minder belang bij het voortzetten van het bedrijf en zal daardoor makkelijk(er) afscheid kunnen nemen.

Het familiebedrijf op lange termijn in familiale handen houden, is daarnaast voor veel families een doel op zich: men richt zich op continuïteit in plaats van snel resultaat. Bovendien zijn ook je directe naasten betrokken. Zelfs in het weekend aan de keukentafel worden de zaken besproken. Je handhaaft de langetermijnvisie met het oog op de volgende generatie: jouw opvolgers. Ook de bedrijfsmissie, het bestaansrecht van het bedrijf wordt zo voortgezet. De oprechte en open communicatie tussen alle familieleden die bij het bedrijf betrokken zijn, draagt enorm bij aan de onderlinge samenwerking. Er is regelmatig overleg, ook over zaken die de dagelijkse operatie overstijgen. Het tijdig betrekken van de mogelijke opvolgers geeft de jongere generatie de mogelijkheid om het bedrijf, de familiewaarden en de familievisie al van jongs af aan te leren kennen. En als oudere generatie zul je zelfs na je vertrek als klankbord blijven dienen voor je opvolgers.

2. Loyale medewerkers

De medewerkers binnen een familiebedrijf zijn over het algemeen loyaler dan medewerkers binnen organisaties die niet in handen zijn van een familie. Dit komt waarschijnlijk doordat familiebedrijven een soort gemoedelijkheid, huiselijkheid en familiesfeer creëren. In familiebedrijven hebben medewerkers meer het gevoel dat ze erbij horen, omdat ze de directie vaker treffen en de lijnen wat korter zijn. Hierdoor zullen deze mensen wellicht net dat stapje extra voor je zetten, omdat ze zich nog meer bewust zijn van de belangen.

3. Wendbaarheid/flexibiliteit

Binnen familiebedrijven zijn de lijnen kort. Daardoor kun je snel inspelen op veranderingen en ontwikkelingen. Je hoeft niet tal van commissies of werkgroepen te formeren om beslissingen te nemen. Dit doe je zelf als familie, rekening houdend met de kernwaarden van jullie familiebedrijf. Deze kernwaarden vormen een goede leidraad voor het maken van belangrijke keuzes. Binnen het familiebedrijf heb je bovendien de mogelijkheid bij uitstek om inzichten van de vorige generaties te combineren met die van de nieuwe generaties en zo keuzes te maken die passen bij vandaag.

4. Strategie

Het hanteren van een duidelijke strategie is essentieel voor ieder bedrijf. Om te weten wat je korte termijn focus zou moeten zijn, moet je weten aan welke lange termijn doelen je wilt werken. Wat is de welbekende stip op de horizon? Waar wil je met je familiebedrijf naartoe, waar wil je over vijf, tien of vijftien jaar staan? De strategie in een familiebedrijf is vaak op de lange termijn gericht, met als belangrijkste doel het overdragen van een rendabel bedrijf aan de volgende generatie. 

5. Samenwerking met partners

De kans is groot dat je met jouw familiebedrijf al sinds jaar en dag samenwerkt met dezelfde klanten en leveranciers. Deze trouwe samenwerking is belangrijk voor alle partijen vanwege de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Medewerkers, klanten en leveranciers komen vaak uit de regio. Familiebedrijven vormen een bijzondere vorm van ondernemen, daarom verenigen ze zich. Onderlinge families sparren met elkaar en wisselen ideeën en ervaringen vaak uit. Bovendien staan familiebedrijven meer en meer open voor het aantrekken van kennis van buitenaf en komen ze steeds vaker tot de conclusie dat hun eigen kennis niet op ieder vlak voldoende is. Herken jij jezelf hierin? Dan zet je de juiste stappen om jouw familiebedrijf ook in de toekomst succesvol te laten voortbestaan. Want door deze samenwerking met partners ben je als familiebedrijf dat al decennialang leunt op dezelfde inzichten, steeds beter voorbereid op de snel veranderende omgeving waar we ons vandaag in bevinden.

Wat is het succes van jóuw familiebedrijf?

Natuurlijk zijn er naast deze vijf belangrijkste succesfactoren nog veel meer redenen te noemen waarom het familiebedrijf het zo goed doet in onze economie. Toch zijn er helaas ook voorbeelden van familiebedrijven die het afleggen tegen de nieuwkomers in de markt: grote concurrenten die sneller op de veranderende maatschappij kunnen inspelen, of kleinere game changers die als paddenstoelen uit de grond schieten. Aan welke kant van de medaille zit jij? Staat jouw familiebedrijf er goed voor? En zo ja, wat zijn de succesfactoren in het voorbestaan van jouw organisatie? Ik ben benieuwd!

New Call-to-action

Op de hoogte blijven?

New call-to-action