Snel zekerheid over de fiscale gevolgen van je handelingen? Een wens van vele ondernemers. Zekerheid, zodat jij je als ondernemer volledig kan focussen op het ondernemen en niet achteraf geconfronteerd wordt met (fiscale) correcties. Horizontaal Toezicht kan je hierbij helpen! Horizontaal Toezicht is een samenwerking tussen de belastingplichtige, de intermediair en de Belastingdienst. Het draait in deze samenwerking om wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Dankzij het Horizontaal Toezicht is er bij de Belastingdienst veel meer bekend over jou en kan er beter en sneller een oordeel worden geveld over bepaalde fiscale problematiek. Een positief voordeel voor alle partijen. In deze blog zet ik graag de voor- en nadelen voor je op een rij.

Wat is Horizontaal toezicht?

Bij Horizontaal Toezicht gaat de Belastingdienst ervan uit dat de fiscaal dienstverlener werkt volgens de normen en dat de ingediende aangiften kloppen. Dit betekent dat de Belastingdienst deze aangiften in principe accepteert. Op een steekproefsgewijze controle na vinden er in beginsel geen controles en boekenonderzoeken achteraf plaats. Aangiften kunnen hierdoor sneller worden verwerkt.

Om mogelijke discussies te voorkomen moet je standpunten die tot een meningsverschil met de Belastingdienst kunnen leiden vooraf voorleggen. Je weet dan vooraf hoe de Belastingdienst hiermee zal omgaan en verkrijgt daardoor eerder zekerheid over jouw fiscale positie. Als er geen overeenstemming bereikt wordt in het vooroverleg kan je het standpunt alsnog in jouw aangifte verwerken. Dit dien je wel kenbaar te maken aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst het standpunt formeel niet accepteert staat de weg naar bezwaar en beroep open. Door de deelname aan Horizontaal Toezicht worden er namelijk door jou geen rechten prijsgegeven.

Fiscale dienstverleners hebben een convenant met de Belastingdienst over de werkwijze van Horizontaal Toezicht. Deze fiscale dienstverleners hebben vaste contactpersonen bij de Belastingdienst wat kan zorgen voor een versnelling van het afwikkelen van verzoeken en vragen. In beginsel doen klanten mee aan Horizontaal Toezicht op basis van het convenant. Een aantal grote ondernemingen kunnen een individueel convenant afsluiten met de Belastingdienst. De eisen voor een grote onderneming zijn verscherpt, waardoor in sommige gevallen het individuele convenant zal worden opgezegd. Deze ondernemingen kunnen dan weer deelnemen aan Horizontaal Toezicht via hun fiscaal dienstverlener.

Traditionele aanpak Belastingdienst

Bij de traditionele aanpak van de Belastingdienst – Verticaal Toezicht – controleert de Belastingdienst achteraf de betrouwbaarheid van een aangifte door middel van vragenbrieven, boekenonderzoeken en een bedrijfsbezoek. Hierdoor heb je vooraf geen zekerheid over de fiscale positie van jouw onderneming en kan je geconfronteerd worden met correcties. De Belastingdienst kijkt in dit geval naar het verleden in plaats van naar de toekomst. Dit kan gepaard gaan met hoge administratieve lasten om de benodigde informatie uit het verleden naar boven te halen en de vragen van de Belastingdienst te beantwoorden. Bij de traditionele aanpak bestaat ook de mogelijkheid dat de Belastingdienst je aangifte zonder vragen accepteert, ook al wordt er een standpunt ingenomen waarover de Belastingdienst anders denkt.

Voordelen Horizontaal Toezicht

Een aantal voordelen zijn:
  • Je krijgt snel duidelijkheid over jouw fiscale positie omdat twijfelpunten vooraf zijn voorgelegd aan de Belastingdienst;
  • Je hoeft niet lang te wachten op een aanslag;
  • Je krijgt minder controles doordat de aangiftes enkel steekproefsgewijs worden gecontroleerd;
  • Kosten van voorafgaand overleg zijn veelal lager dan achteraf bij een boekenonderzoek en/of vragenbrief;
  • Kwaliteitsborging van jouw fiscale compliance.

Nadelen Horizontaal Toezicht

Een aantal nadelen zijn:
  • Je bent verplicht om de Belastingdienst zo optimaal mogelijk te informeren. Bij twijfelpunten moet je deze voorleggen aan de Belastingdienst. Doe je dit niet, dan kan je een boete krijgen;
  • Doordat aanslagen sneller worden opgelegd is er minder ruimte om eventueel gunstige jurisprudentie af te wachten.

Hoe kan ik deelnemen aan Horizontaal Toezicht?

Je moet je zaken goed op orde hebben om deel te mogen nemen aan Horizontaal Toezicht. MKB ondernemingen kunnen alleen via een fiscaal dienstverlener toetreden tot Horizontaal Toezicht. Deze ondernemingen moeten via een deelnemersverklaring aangeven dat zij op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst willen aangaan en dat zij de gegevens voor de aangifte tijdig, juist en volledig aanleveren. Ondernemingen nemen, na het afgeven van deze verklaring, deel aan Horizontaal Toezicht op basis van de afspraken van de fiscaal dienstverlener met de Belastingdienst. Deelnemen aan Horizontaal Toezicht is dus erg eenvoudig.

Horizontaal Toezicht: ja of nee?

Heb jij je zaken goed op orde? Ga jij meer voor risico of voor zekerheid? Ik raad je aan om de voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen. Wat is de beste optie voor jouw onderneming?

Aan de slag voor de toekomst van jouw onderneming?

Op de hoogte blijven?

New call-to-action